Home / Nieuws / Vragenlijst over scheiden en gescheiden ouderschap
Nieuws

Vragenlijst over scheiden en gescheiden ouderschap

De gemeenten Dordrecht en Papendrecht hebben het voortouw genomen een Drechtstedelijk expertisepunt op het gebied van scheiden en gescheiden ouderschap te gaan inrichten. Dit om zo veel als mogelijk te voorkomen dat kinderen (blijvende) schade oplopen door scheidingsproblemen. Het doel is het creëren van een
expertisepunt voor (stief-)ouders, kinderen, familieleden en vrienden die (hulp-) vragen hebben rondom scheiden en gescheiden ouderschap. Daarnaast kunnen ook professionals terecht met vragen over deze onderwerpen.

Om het expertisepunt aan te laten sluiten bij de gebruikers brengen zij graag uw wensen, behoeften, ideeën en (hulp-)vragen in beeld. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zijn er vragenlijsten opgesteld om uw mening op te halen. Het beantwoorden van de vragen is eenvoudig, duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem. Graag ontvangen wij de antwoorden uiterlijk 29 januari 2019.  https://goo.gl/forms/rRoGPxlhEb6wiZiY2