Home / Gezondheid & Zorg

Gezondheid & Zorg

De meeste mensen leiden hun leven op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Voor anderen is dit moeilijk, bijvoorbeeld door ouderdom, chronische ziekte of tegenslag. De medewerkers van Sterk Papendrecht zorgen voor ondersteuning bij het oplossen van vragen en problemen van inwoners die er zelf niet uitkomen. Wij hebben geheimhoudingsplicht en kunnen alleen met uw toestemming informatie delen met andere partijen.

Zorgvoorzieningen

Sterk Papendrecht heeft wijkverpleegkundigen in haar team en werkt samen met verschillende zorgorganisaties in Papendrecht.

Jeugdhulp

Bij Sterk Papendrecht kunt u terecht bij jeugdprofessionals met kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wmo-maatwerkvoorzieningen

Sterk Papendrecht beschikt over professionals die mantelzorgondersteuning bieden, zoals emotionele ondersteuning of hulp bij praktische zaken en zorgvoorzieningen.

Mantelzorg

Het grootste gedeelte van de zorg en ondersteuning in Nederland wordt door mantelzorgers geleverd. Het mantelzorgen geeft vaak voldoening, maar het kan ook zwaar zijn.

Jonge mantelzorger

Is er bij jou iemand thuis met een beperking, ziekte, psychische aandoening en/of verslaving? Dan ben jij een jonge mantelzorger en je bent niet de enige.

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg volgt de ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar