Home / Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Sterk Papendrecht is er voor alle inwoners van Papendrecht. Bij vragen en/of problemen proberen we u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ontevreden zijn over een medewerker of de manier waarop wij ons werk doen, dan kunt u met uw klacht bij ons terecht.

Binnen Sterk Papendrecht werken we op veel verschillende gebieden (jeugdzorg, wonen, vrijwilligersondersteuning etc.). Binnen deze aandachtsgebieden zijn meerdere teams actief. Hiervoor hanteren we 2 verschillende klachtenprocedures (één voor Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, één voor De Sociale Basis).Om te zorgen dat u de juiste route volgt, spreken we de klacht graag kort met u door. Voor het registeren van uw klacht (en voor het eerste korte gesprek) kunt u contact opnemen met de teamleider van Sterk Papendrecht via erica.hes@sterkpapendrecht.nl en/of T 078 615 4741.

Weet u zelf waar de klacht thuis hoort? Volg dan één van de onderstaande procedures. 

Klachtenprocedure De Sociale Basis 
De Sociale Basis wilt u zo goed mogelijk helpen. Gelukkig lukt dit meestal ook. Toch kunt u ontevreden zijn over ons werk. U heeft dan een klacht. Blijf niet met deze klacht zitten, maar laat het ons weten.

Klik hier voor de klachtenfolder waarin uitgelegd wordt hoe u een klacht kunt indienen.

Als klager heeft u altijd het recht om rechtstreeks de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. Deze klachtencommissie heeft een procedure beschreven in het Reglement Provinciale Klachtencommissie.

Klik hier voor het reglement van de Onafhankelijke Provinciale Klachtencommissie.
Voorzitter Onafhankelijke Provinciale Klachtencommissie:
de heer G. Nibbelke, Telefoon: 06 229 793 53

Weet u dat u de cliëntvertrouwenspersoon kunt vragen om u te helpen bij het bespreken van uw klacht?
Klik hier voor meer informatie.

Klachtenprocedure Stichting Jeugdteams 
Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Wanneer je onvrede voelt, is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met zijn of haar manager. Je kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de betreffende manager. Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) zijn te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Contactgegevens vind je ook via onze website www.jeugdteamszhz.nl of zijn op te vragen via het centrale emailadres: info@jeugdteamszhz.nl  Uw klacht wordt dan behandeld volgens onze interne klachtenregeling. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt, dan kun je een klacht indienen bij de externe, regionale en onafhankelijke klachtencommissie: Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland (Meer info: Een klacht indienen - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (skjeugd.nl))

Ondersteuning of advies
Ervaar je onvrede over de jeugdhulp die je krijgt en heb je hulp nodig bij het bespreekbaar maken of indienen van jouw klacht, vraag dan hulp aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij kunnen jou informatie geven, helpen bij het opstellen van klachtbrieven en ondersteunen bij een gesprek met de organisatie/instelling. Neem contact op met het AKJ via 088 - 555 1000, stuur een email naar info@akj.nl of chat via de website www.akj.nl .De ondersteuning van het AKJ is gratis.