Home / Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Sterk Papendrecht is er voor alle inwoners van Papendrecht. Bij vragen en/of problemen proberen we u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ontevreden zijn over een medewerker of de manier waarop wij ons werk doen, dan kunt u met uw klacht bij ons terecht.

Binnen Sterk Papendrecht werken we op veel verschillende gebieden (jeugdzorg, wonen, vrijwilligersondersteuning etc.). Binnen deze aandachtsgebieden zijn meerdere teams actief. Hiervoor hanteren we 2 verschillende klachtenprocedures (één voor Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, één voor De Sociale Basis).Om te zorgen dat u de juiste route volgt, spreken we de klacht graag kort met u door. Voor het registeren van uw klacht (en voor het eerste korte gesprek) kunt u contact opnemen met de teamleider van Sterk Papendrecht via erica.hes@sterkpapendrecht.nl en/of T 078 615 4741.

Weet u zelf waar de klacht thuis hoort? Volg dan één van de onderstaande procedures. 

Klachtenprocedure De Sociale Basis 
De Sociale Basis wil u altijd zo goed mogelijk helpen. Gelukkig lukt dit meestal ook. Toch kunt u ontevreden zijn over ons werk. U heeft dan een klacht. Blijf niet met deze klacht zitten, maar laat het ons weten.

Klik hier voor de klachtenfolder waarin uitgelegd wordt hoe u een klacht kunt indienen.

Als klager heeft u ook het recht om rechtstreeks de externe klachtencommissie te benaderen. Deze klachtencommissie heeft een procedure die beschreven staat in een reglement. Daarin staat wie een klacht bij de commissie kan indienen en waarover een klacht kan worden ingediend. Ook is beschreven hoe de klachtbehandeling verloopt. 

Klik hier voor het reglement van de klachtencommissie.
Klachtencommissie CBKZ
Antwoordnummer 570 4200 WB GORINCHEM
Telefoonnummer: 0183 – 68 28 29
E-mailadres: klachten@ckbz.nl

Weet u dat u de cliëntvertrouwenspersoon kunt vragen om u te helpen bij het bespreken van uw klacht?
Klik hier voor meer informatie.

Klachtenprocedure Stichting Jeugdteams 
Onze professionals doen hun best om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wanneer u onvrede voelt, is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met zijn of haar manager. U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de betreffende manager. Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) zijn te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Contactgegevens vindt u ook via onze website www.jeugdteamszhz.nl of zijn op te vragen via het centrale emailadres: info@jeugdteamszhz.nl. Uw klacht wordt dan behandeld volgens onze interne klachtenregeling. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt, dan kunt u een klacht indienen bij de externe, regionale en onafhankelijke klachtencommissie: Klachtencommissie CBKZ, Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

Ondersteuning of advies
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan contact met Jeugdstem opnemen. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Sterk Papendrecht.

U kunt Jeugdstem bereiken door gratis te bellen naar: 088 – 555 1000 of te chatten met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. Van maantad t/m donderdag is de chat open van 16:00 - 20:00 uur en op vrijdag van 15:00 - 17:00 uur.