Jij zorgt, wij helpen je
Home / Gezondheid & Zorg / Jij zorgt, wij helpen je

Jij zorgt, wij helpen je!

Waarschijnlijk ben jij op deze pagina terecht gekomen via een van de middelen die wij hebben ingezet voor onze campagne ‘jij zorgt, wij helpen je’. Deze campagne heeft als doel meer mantelzorgers in beeld te krijgen, zodat zij weten waar ze terecht kunnen voor informatie, advies of hulp. Maar omdat mantelzorgers zichzelf vaak niet zien als zodanig, richten wij ons op hun omgeving. Van bekenden neem je namelijk meer aan dan van een vreemde of een organisatie. Dus zie jij dat jouw familielid, vriend, leerling, sport-, kaartmaatje of een andere bekende die voor een ander zorgt het moeilijk heeft? Laat weten dat je er voor ze bent. Maar ook dat er ondersteuning mogelijk is bij Sterk Papendrecht. 

Zie jij iemand uit je
omgeving voor iemand zorgen?
 

Dan is het waarschijnlijk een mantelzorger. Niet iedereen die voor een ander zorgt zal zich herkennen in de term ‘mantelzorger’. Vaak zijn ze zich daar niet van bewust. Toch is het belangrijk dat zij zich realiseren dat ze mantelzorger zijn, zodat ze begrip, erkenning en waardering krijgen. Dit vergroot hun draagkracht. Ook is het van belang om tijdig aan de bel te trekken. We weten namelijk dat extra zorgtaken, vaak in combinatie met werk, school en sociaal leven, kunnen leiden tot overbelasting. 

Wie is nu eigenlijk mantelzorger?
 

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of een beperking. Dit doen ze onbetaald en vanuit een persoonlijke relatie. Het grootste gedeelte van de zorg en ondersteuning in Nederland wordt door mantelzorgers geleverd. Het mantelzorgen geeft vaak voldoening, maar het kan ook zwaar zijn. Formeel wordt uitgegaan van minimaal 8 uur per week voor minimaal 3 maanden.

Voorbeelden van mantelzorgers:

 • Ouders van een kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Een vader of moeder met dementie.
 • Broer met een verstandelijke beperking.
 • Ouders van een kind met autisme of ad(h)d.
 • Een partner met een niet aangeboren hersenletsel.
 • Een zus met een verslaving en/of psychische problematiek.

Wat kun jij doen voor mantelzorgers?
 

In de praktijk zien we dat mantelzorgers ongemerkt hun grenzen verleggen. Vaak wordt er pas aan de bel getrokken als er sprake is van overbelasting. Dat willen we graag voor zijn. Jij kan het verschil maken door te benoemen wat je ziet en te laten weten dat mantelzorgers terecht kunnen bij Sterk Papendrecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Wij kunnen ze op verschillende manieren helpen. Een eerste stap is meestal vraagverheldering. Het aanbod van hulp is vaak versnipperd en erg complex. Om een oplossing te vinden die écht goed past is het nodig duidelijk te krijgen wat de hulpvragen zijn. Wij helpen graag door de bomen het bos te zien. Dat doen we door in gesprek te gaan met de mantelzorger. Dat kan thuis of bij Sterk Papendrecht. Maar ook korte vragen beantwoorden we graag. Daarnaast organiseren wij de cursus De Zorg de Baas en themabijeenkomsten als de Zoete Inval en het Alzheimer-café. Op deze manier helpen we mantelzorgers de balans goed te houden of weer te krijgen. De dienstverlening en cursussen zijn laagdrempelig, gratis en er is geen verwijsbrief nodig.

Tips

 • Spreek je waardering uit. Een klein gebaar kan grote betekenis hebben.
 • Biedt een luisterend oor.
 • Benoem je eventuele zorgen.
 • Geef aan wat je voor een ander kunt betekenen.
 • Kijk samen met de mantelzorger wat zijn/haar oplaadmomenten zijn en hoe je die (vaker) kan laten plaatsvinden.
 • Bekijk samen de mogelijkheden op Helpmijzorgen.nl voor vervangende zorg.
 • Benoem dat ze zich kunnen registreren bij Sterk Papendrecht als mantelzorger.

Op de hoogte blijven
 

Vier keer per jaar sturen we een nieuwsbrief (via mail) naar ingeschreven mantelzorgers en ontvang je een bericht in het najaar over de mantelzorgwaardering van de gemeente Papendrecht. Deze wordt uitgereikt rond de landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november). 

Inschrijven kan door te mailen naar: mantelzorg@sterkpapendrecht.nl of te bellen naar Sterk Papendrecht op
078-6154741.

Overzicht vervangende zorg
 

Klik hier voor een overzicht van vervangende zorg


Dit kan zijn een vrijwilliger, hulp in huis, dagbesteding of logeren. Op de site vind je ook een overzicht van vergoedingen per zorgverzekering.

Deel deze pagina en help een vriend