Home / Gezondheid & Zorg / Wmo-maatwerkvoorzieningen

Wmo-maatwerkvoorzieningen

.

Sterk Papendrecht werkt samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, die de maatwerkvoorzieningen (voorzieningen met een indicatie) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert. We kunnen samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Sociale Dienst uitvoert en u met onafhankelijke cliëntondersteuning bijstaan in gesprekken met de Sociale Dienst.
Meer informatie: www.wmodrechtsteden.nl 

Contact

Sterk Papendrecht
Veerweg 127
3351 HC Papendrecht
Telefoon: 078 615 4741
E-mailadres: info@sterkpapendrecht.nl