Home / Gezondheid & Zorg / Wmo-maatwerkvoorzieningen

Wmo-maatwerkvoorzieningen

.

Sterk Papendrecht werkt samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, die de maatwerkvoorzieningen (voorzieningen met een indicatie) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert. We kunnen samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Sociale Dienst uitvoert en u met onafhankelijke cliëntondersteuning bijstaan in gesprekken met de Sociale Dienst.
Meer informatie: www.wmodrechtsteden.nl 

Het Wmo-beleid is vastgesteld door de gemeente Papendrecht. De Wmo- adviesraad is door het college ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd avies over het Wmo-beleid. Dit kan gaan over onderwerpen als hulp in het huishouden, het verkrijgen van hulpmiddelen, armoedebestrijding, hoogte van de eigen bijdrage of zaken rondom Sterk Papendrecht. Op de website van de gemeente Papendrecht kunt u uw ervaring met de Wmo delen en meer informatie lezen over de Wmo-adviesraad.

Contact

 

Sterk Papendrecht
Veerweg 127
3351 HC Papendrecht
Telefoon: 078 615 4741
E-mailadres: info@sterkpapendrecht.nl

Wilt u zich aanmelden bij Sterk Papendrecht? Vult u dan het aanmeldformulier in en mail het naar info@sterkpapendrecht.nl.  Het sociaal team is direct bereikbaar via de telefoon 078-6154741.

Activiteiten