Home / Gezondheid & Zorg / Zorgvoorzieningen

Zorgvoorzieningen

.

Sterk Papendrecht heeft wijkverpleegkundigen in haar team en werkt samen met verschillende zorgorganisaties in Papendrecht. We kunnen u onder meer met onafhankelijke cliëntondersteuning bijstaan in indicatiegesprekken en samen bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) bieden. De aanvragen voor de Wlz lopen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Meer informatie: www.ciz.nl
 

Contact

 

Sterk Papendrecht
Veerweg 127
3351 HC Papendrecht
Telefoon: 078 615 4741
E-mailadres: info@sterkpapendrecht.nl