Home / Nieuws / Officiële lancering Sterk Papendrecht
Nieuws

Officiële lancering van Sterk Papendrecht

Donderdag 7 september 2017 bekeken medewerkers van Sterk Papendrecht hun toekomstige werkplek aan Den Briel in het centrum van Papendrecht. Sterk Papendrecht biedt een luisterend oor, advies en kortdurende ondersteuning bij alle vragen waar inwoners in het dagelijks leven tegenaan lopen.

‘De meeste mensen leiden hun leven op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren’, stelt wethouder Joke Reuwer. ‘Voor anderen is dit moeilijk, bijvoorbeeld door een beperking, ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte, ouderdom of tegenslag.’ De leden van Sterk Papendrecht kunnen hierbij ondersteunen. ‘Sterk Papendrecht denkt mee over passende oplossingen voor vragen en problemen en ondersteunt bij de uitvoering van de plannen van inwoners voor hun toekomst’, vult Erica Hes van Sterk Papendrecht aan. ‘Daarbij werken we met één vaste contactpersoon, die de ‘regie’ zoveel mogelijk bij inwoners zelf houdt. De contactpersoon bekijkt de mogelijkheden van degene die hulp vraagt, maar ook van familie, vrienden of buren. Dus wat u zelf kunt, doet u zelf of met familie, vrienden en kennissen. Als dat niet voldoende is, kunnen deskundigen voor de juiste ondersteuning zorgen.’

Donderdag 7 september bekeken de medewerkers van Sterk Papendrecht de plek waar ze naar verwachting vanaf begin volgend jaar hun diensten verlenen. Wethouder Jan Nathan Rozendaal dankte mede namens zijn collega Joke Reuwer, die verhinderd was, de medewerkers voor hun passie en inzet. ‘We zijn als college van burgemeester en wethouders blij met het feit dat inwoners binnenkort op één centrale plek terecht kunnen met al hun vragen’, stelde hij.
‘Onze slogan is ‘Samen zelf doen’. Dit maken we waar door betrokken en deskundig te werk te gaan, dichtbij en zo snel mogelijk. Dit doen we niet alleen maar met andere organisaties, zoals onderwijs, kinderopvang, jeugd en jongerenwerk, kerken, sportverenigingen en de Sociale Dienst Drechtsteden’, vulde Nicole Oomen van Sterk Papendrecht aan.

Samen zelf doen
Sterk Papendrecht heeft brede ervaring en directe contracten met organisaties die extra ondersteuning kunnen bieden. Op die manier werken we aan oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten op uw vragen en behoeften. Zodat u uw vaardigheden kunt inzetten en op uw eigen manier mee kunt blijven doen. Wij hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

U kunt bij Sterk Papendrecht terecht met vragen als:
• Ik zorg voor mijn man, wie kan mij helpen om deze mantelzorg vol te houden?
• Ik wil niet alleen thuiszitten, waar kan ik terecht voor activiteiten in de buurt?
• Ik heb moeite mijn huis schoon te houden, kan ik hier hulp bij krijgen?
• Mijn kind huilt de hele dag, kan ik hier met een deskundige over praten?
• Ik vermoed dat mijn kind autistisch is,kan iemand mij hier verder bij helpen?
• Kan iemand mij adviseren over mijn financiën?
• Formulieren vind ik ingewikkeld, kan ik hierbij hulp krijgen?