Home / Nieuws / Intentieverklaring en participatieverklaringen statushouders ondertekend
Nieuws

Intentieverklaring en participatieverklaringen statushouders ondertekend

Op 8 maart ondertekenden zes partijen de intentieverklaring over de huisvesting, integratie en participatie van statushouders in de gemeente Papendrecht. Ook ondertekenden 42 statushouders de participatieverklaring.

Wethouder Marco Hoogland: 'Wij hebben de afgelopen jaren veel statushouders in Papendrecht gehuisvest. Wij vinden het belangrijk dat zij niet alleen passend worden gehuisvest, maar ook integreren in en participeren aan de Papendrechtse samenleving.' 

De gemeente Papendrecht kan dit niet alleen. Daarom hebben Woonkracht10, Vluchtelingenwerk, Sterk Papendrecht, Sociale Dienst Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd en de gemeente Papendrecht een intentieverklaring ondertekend waarin zij de intentie uitspreken om zich op deze thema's in te zetten.

De intentieverklaring is het resultaat van een tweetal statushoudersberaden. Bij het eerste statushoudersberaad  waren vertegenwoordigers van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties aanwezig. De bijeenkomst stond in het teken van elkaar (beter) leren kennen en het benoemen van zaken die bij de huisvesting, integratie en participatie van statushouders al goed gaan en zaken waar nog ruimte was voor verbetering. Tijdens het tweede statushoudersberaad werd met de statushouders zelf een gesprek gevoerd. Hoe ervoer men de komst naar Papendrecht? Wat vinden ze fijn en wat missen ze nog? De gesprekken en de opbrengsten van de twee statushoudersberaden vormden input voor het plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie van statushouders dat in december door het college is vastgesteld.

Ongeveer 42 statushouders ondertekenden de participatieverklaring. Met de participatieverklaring verklaren de statushouders dat zij kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat zij deze respecteren. Verder verklaren zij dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving en dat zij er op rekenen dat ze daarvoor ook de ruimte en medewerking krijgen van hun medeburgers. Voorafgaand aan de ondertekening hebben de statushouders  in 2017 een workshop, bestaande uit twee dagdelen, gevolgd waarin de Nederlandse normen en waarden centraal stonden. Ook is aandacht besteed aan de Nederlandse grondwet.