“Zonder hulp van Sterk Papendrecht zouden we er niet bovenop komen”

Ed uit Papendrecht en zijn vrouw kwamen door een negatieve samenloop van omstandigheden financieel steeds een beetje krapper te zitten. ‘Voordat schulden teveel opliepen, wilde ik het aanpakken’, vertelt Ed. ‘Ik kwam bij Sterk Papendrecht terecht en we zijn met advies en ondersteuning grandioos geholpen. Zonder die hulp zouden we er niet uitkomen.’ 
 
Hoewel Ed in 1999 vanwege gezondheidsproblemen werd afgekeurd, redde het paar het tot 2017 financieel prima. Maar zijn vrouw moest van vijf dagen werken terug naar drie dagen en in 2017 werd ook zij afgekeurd. De inkomsten namen af en daar kwamen verschillende tegenslagen bij, zoals autoreparaties en een naheffing van de belasting.   
 
Besparen 
‘We willen niet met schulden blijven zitten en zeker onze dochter er niet mee opzadelen. Dus toen ik merkte dat het echt te krap werd, ben ik naar Sterk Papendrecht gegaan’, vertelt Ed. ‘We werden heel netjes ontvangen en direct met respect geholpen. Onze budgetcoach Carolien heeft allereerst nauwkeurig onze inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt. We hebben daarna onder meer kunnen besparen door de verzekeringen voor de auto en de inboedel elders goedkoper af te sluiten en deelname aan een loterij te stoppen. Als we de boodschappen per week tot zo’n 80 euro beperken, redden we het in principe en kunnen we aflossen, zodat we over enkele jaren schuldenvrij zijn.’ 
 
Rust  
‘Als er iets is, kunnen we onze budgetcoach altijd bellen of appen. Als het maar enigszins mogelijk is, helpt ze gelijk. Toen op onze energierekening bijvoorbeeld een achterstand en een boete dreigden, bemiddelde ze en wist ze een boete te voorkomen. Onze hond moest een dure operatie ondergaan, ze heeft kunnen regelen dat we gespreid mogen betalen. Voor onkosten van een gebroken bril heeft ze een voorschot bij onze verzekeraar weten te regelen. Verder wees ze ons bijvoorbeeld op een kerstdiner voor mensen die krap bij kas zitten. Zo zorgt ze voor overzicht, advies en concrete hulp. Dat draagt bij aan een beetje rust. Zonder haar zouden we hier niet uitkomen. We hebben dan ook alle lof en kunnen iedereen die hulp nodig heeft, aanraden om aan te kloppen bij Sterk Papendrecht.’  
 
Heeft u financiële problemen? Sterk Papendrecht kan u onder andere helpen met:  
overzicht en hulp bij uw administratie  
advies en tips op het gebied van onder meer kortingen en toeslagen 
- steun op het gebied van onder meer wonen, werk, uitkeringen, schulden, belasting en kwijtschelding