Home / Privacyregelement

Privacyregelement

Het privacyregelement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bieden van integrale ondersteuning door Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid in het werkgebied van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. Deze regeling betreft iedere vorm van verwerking van de genoemde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens op papier, via e-mail of anderszins digitaal of door middel van foto, video of audio worden verwerkt.