De coronacrisis treft iedereen! Echter de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, treffen vooral de kwetsbare groepen in de samenleving. Zo ook de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor mantelzorgers is het bijvoorbeeld lastig om uit te leggen aan hun naaste met dementie wat corona is en waarom zij elkaar niet kunnen zien. Dat is moeilijk voor beide partijen want mensen met dementie hebben juist veel behoefte aan een vertrouwd gezicht en een hand op hun schouder. Maar ook voor hun mantelzorgers is het een verdrietige situatie. Bevindt u zich in een soortgelijke situatie en heeft u een (hulp)vraag? Neem dan contact op met het Corona steunpunt Papendrecht via t. 078- 615 47 41. Wij kunnen u in de meeste gevallen niet fysiek helpen, maar wij kijken via de telefoon of videobellen wat nodig en mogelijk is. 

Tip: Alzheimer Nederland heeft veel nuttige informatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.