Home / Nieuws / Vacature Sterk Papendrecht
Nieuws

Vacature Sociaal Werker

Sterk Papendrecht is op zoek naar een Sociaal Werker, aandachtsgebied onafhankelijke cliëntondersteuning voor 24 uur in de week. Als Sociaal Werker met aandachtsgebied onafhankelijke clientondersteuning draag jij zorg voor een onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het waarborgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Het doel hiervan is het stimuleren, behouden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) mensen. Hierbij ondersteunt en versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuner de regie van (kwetsbare) mensen zonder deze over te nemen. 

Heb jij interesse? Bekijk de vacature