Home / Nieuws / Sterk Papendrecht steunt kwetsbare gezinnen met het project Samen Oplopen
Nieuws

Sterk Papendrecht steunt kwetsbare gezinnen met het project Samen Oplopen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Om deze gezinnen te helpen en kinderen de kans te geven gezond op te groeien, gaat Sterk Papendrecht dit voorjaar van start met Samen Oplopen. In dit project krijgen kwetsbare gezinnen steun van stevige mede-inwoners van Papendrecht. De betrokken vrijwilligers bieden een luisterend oor, hulp, warmte en gezelligheid en toegang tot een nieuw netwerk. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en Kansfonds.

Samen Oplopen richt zich met haar werkwijze op het hele gezin met kinderen tot +/- 23 jaar. Door vrijwilligers te verbinden aan gezinnen die het moeilijk hebben en hen goed te begeleiden, organiseert men informele ondersteuning. De ondersteuning van een mede-inwoner, een maatje, is dermate krachtig dat formele zorg wordt voorkomen of minder nodig is. De vrijwilligers denken en doen mee met verschillende aspecten in het leven. Dat kan zijn: naar de post en financiën kijken, meedenken over problemen, meegaan naar instanties, Nederland(s) helpen begrijpen, met de kinderen spelen, ze opgeven voor sport, naar buiten gaan en samen klussen.

Sterk Papendrecht zet de kennis van haar professionele hulpverleners en het Vrijwilligerspunt in bij de begeleiding van de vrijwilligers. Op deze wijze worden stevige steunnetwerken rond de gezinnen gecreëerd. Daarmee wordt de veerkracht van kwetsbare gezinnen versterkt. Met Samen Oplopen vormt Sterk Papendrecht een brug tussen de informele steun en de formele zorg.

Naar verwachting kunnen de eerste koppelingen van vrijwilligers en gezinnen gemaakt worden tegen de zomer van 2021. De toekomstige vrijwilligers krijgen voorafgaand aan hun inzet een gedegen training en tijdens hun inzet structurele begeleiding en ondersteuning.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Meer informatie: www.oranjefonds.nl

Kansfonds, geven om een ander
Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving. Meer informatie: www.kansfonds.nl

Meer informatie
Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Nijstad via janny.nijstad@sterkpapendrecht.nl of bel 078- 615 47 41.