Home / Nieuws / Inzet praktijkondersteuning Kind&Jeugd gecontinueerd
Nieuws

Inzet praktijkondersteuning Kind&Jeugd gecontinueerd

In twee grote huisartsenpraktijken in Papendrecht is sinds mei 2017 een praktijkondersteuner Kind & Jeugd werkzaam. Zij staat huisartsen bij die hulp nodig hebben met kinderen en jongeren met psychische met als gevolg een snellere diagnose en minder doorverwijzingen naar generalistische GGZ-zorg (zorg voor mensen met lichte tot matige psychische klachten), blijkt uit onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD).

Waarom Praktijkondersteuning?
Huisartsen en specialistische zorgverleners hebben de laatste jaren hun patiëntenbestand flink zien groeien. De groei is te herleiden naar een toename in het aantal chronisch zieken, mensen met psychische klachten en ouderen. De wachttijden voor de behandelingen van specialistische zorg namen ook toe. Om de zorg aan jeugdigen te verbeteren, werd de pilot praktijkondersteuner kind & jeugd gestart.

De praktijkondersteuner dient als een soort poortwachter, en inventariseert en analyseert wat er bij de patiënt speelt. Zo nodig kan de ondersteuner een korte behandeling bieden, of doorverwijzen naar specialistische zorg. De verbinding met het team jeugd van Sterk Papendrecht is hierdoor versterkt en de jeugdige krijgt een snel en passend antwoord op de hulpvraag.

Succesvolle pilot
Uit het onderzoek van OCD blijkt dat de pilot zeer succesvol is verlopen. De gemeente heeft dan ook, samen met de huisartsen besloten de inzet van praktijkondersteuner Kind &Jeugd bij de betrokken huisartsenpraktijken te continueren. De kosten hiervan worden gedeeld door de gemeente en zorgverzekeraar VGZ.