Home / Nieuws / Hulp bij aanvraag eenmalige energietoeslag
Nieuws

Hulp bij aanvraag eenmalige energietoeslag

Vanaf dinsdag 19 april 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de Sociale Dienst Drechtsteden voor de eenmalige energietoeslag. Inmiddels hebben veel inwoners een aanvraag ingediend. Helaas blijkt dat deze vaak onvolledig zijn. De afwikkeling van uw aanvraag duurt daardoor langer of moet worden teruggestuurd. 

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een verstrekking categoriale bijstand en omvat een bedrag van € 800 netto bij een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Bij een inkomen tussen 120 procent en 130 procent van het sociaal minimum bedraagt de energietoeslag € 600 netto. Hoeveel uw inkomen dan moet zijn, kunt u zien op de website van het SDD. Het is een eenmalige bijdrage.
Kortgeleden maakte het kabinet bekend de energietoeslag van € 800 met € 500 te verhogen omdat nog steeds veel inwoners financiële problemen ervaren door de hoge energieprijzen. 

Heeft u de € 800 al ontvangen? Dan ontvangt u een extra € 500 in het laatste kwartaal van 2022 automatisch op uw rekening! Heeft u de energietoeslag al aangevraagd? Dan krijgt u het hele bedrag van € 1300 euro na 1 oktober 2022 overgemaakt. 

Nog geen aanvraag ingedien of hulp nodig?
U kunt digitaal op de website van de Sociale dienst Drechtsteden een aanvraag indienen. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? U kunt maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur terecht bij Sterk Papendrecht, Veerweg 127. Een medewerker van Sterk Papendrecht helpt u dan bij het aanvragen van de energietoeslag. 

Wat neemt u mee naar dit spreekuur?

  1. Kopie legitimatiebewijs en dat van een eventuele partner. Een legitimatiebewijs is een paspoort of een identiteitskaart. Let op. Een rijbewijs geldt niet als legitimatiebewijs. 
  2. Kopie bankpas (voor controle van uw bankrekeningnummer). Het gaat hier om de kopie van de bankpas die hoort bij het bankrekeningnummer waarop de eenmalige energietoeslag wordt gestort.
  3. Specificatie van uw meest recente inkomen (bijvoorbeeld salarisstrook) en dat van een eventuele partner. Het is belangrijk om een volledig overzicht van uw inkomen en dat van een eventuele partner bij ons in te dienen. Maar wat wordt onder inkomen verstaan? Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke inkomsten. Het kan zijn dat meerdere inkomsten op uw situatie van toepassing zijn. Is dat het geval, lever dan een zo volledig mogelijk overzicht aan.

Let op. Inwoners van de Drechtsteden die recht hebben op de automatische uitkering (ambtshalve uitkering) kunnen geen aanvraag indienen.