Home / Nieuws / Gemeente Papendrecht en partners zetten nieuwe stap met Sterk Papendrecht
Nieuws

Gemeente Papendrecht en partners zetten nieuwe stap met Sterk Papendrecht

Woensdag 8 mei 2019 hebben de gemeente Papendrecht en de betrokken partners van Sterk Papendrecht een uitvoeringsovereenkomst getekend. Hiermee leggen zij hun samenwerking en ambitie om Sterk Papendrecht nog krachtiger te maken vast.

Veel inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam en zelfstandig. Sommige inwoners zijn dat echter niet. Daarom hebben verschillende organisaties de opdracht van de gemeente om passende ondersteuning te bieden. Doel van Sterk Papendrecht is om inwoners met de juiste informatie weer op weg te helpen en als dat nodig is te zorgen dat ondersteuning wordt geboden. 'Als gemeente zijn wij continu op zoek naar een goede balans tussen noodzakelijke ondersteuning en onze financiële mogelijkheden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor Sterk Papendrecht', aldus wethouder Corine Verver. 'Gelukkig zien wij dat de partners stappen hebben gemaakt en nog steeds maken.'

Integrale subsidieaanvraag

Voorheen vroegen de verschillende organisaties - BWI Papendrecht, MEE Plus en Vivenz - afzonderlijk hun subsidies aan. Voor de periode 2019 – 2022 hebben zij één integrale subsidie aangevraagd. Deze is ook verleend. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor het jaar 2019 die een nadere uitwerking vormen wat betreft de voortgang en bewaking van de subsidieafspraken van Sterk Papendrecht.

Ambities voor de komende jaren

In de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere de volgende ambities afgesproken:

  • Verdere organisatorische doorontwikkeling van Sterk Papendrecht;
  • Een aanpak tot meer vroegtijdige signalering van sociale vraagstukken, zoals somatische en geestelijke problematiek, bij doelgroepen met zorgmijdend- en/of verward gedrag;
  • Een aanpak voor meer preventieve inzet van ondersteuning, zodat tijdig kan worden op- of afgeschaald;
  • Een aanpak om de mantelzorgondersteuning en -waardering verder te professionaliseren en te versterken, waarmee de kwaliteit van dienstverlening richting inwoners wordt verbeterd;
  • Een aanpak om de ondersteuning en waardering van vrijwilligers verder te professionaliseren en te versterken, waarmee de kwaliteit van dienstverlening richting vrijwilligers wordt verbeterd;
  • Sterk Papendrecht werkt in 2019 aan de vervanging en verbetering van de ICT-ondersteuning door een nieuw systeem 'cliëntdossier van 0 tot 100'.

Sterk Papendrecht

'Als Sterk Papendrecht zijn wij er voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding, zorgtaken of financiën, maar bijvoorbeeld ook voor inwoners die via vrijwilligerswerk wat voor anderen willen betekenen', vertelt Nicole Oomen, manager Team Jeugd Papendrecht. Voorbeelden van ondersteuning die Sterk Papendrecht kan bieden lopen uiteen van hulp bij het aanvragen van een Drechthopperpas, bemiddeling bij burenoverlast en antwoorden op kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren.

'Onze slogan is Samen zelf doen', vult Telma Vos, manager Sterk Papendrecht aan. 'Gezamenlijk met inwoners en hun omgeving worden gestructureerd plannen opgesteld om daar samen de schouders onder te zetten. De uitvoering van deze plannen vraagt namelijk om betrokkenheid en inzet van beide partijen om de juiste stappen te zetten. We doen het uiteindelijk voor en samen met inwoners. Het is een pittige uitdaging om passende ondersteuning te bieden aan inwoners, omdat onze samenleving razendsnel verandert. Steeds meer zaken gaan via de computer. Mensen zonderen zich af en voelen zich steeds vaker alleen. We worden ouder en blijven langer thuis wonen. Ook de eisen die wij als samenleving aan elkaar stellen worden steeds hoger.'