Home / Nieuws / Eigen bijdrage Wmo-voorziening verandert
Nieuws

Eigen bijdrage Wmo-voorziening verandert

Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de landelijke regels voor de eigen bijdrage CAK. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners met Wmo-voorzieningen in de Drechtsteden: vanaf 2019 betaalt u maximaal € 17,50 per vier weken eigen bijdrage. Veel Wmo-klanten betalen nu een eigen bijdrage die lager is dan €17,50. Dit komt doordat dit bedrag de afgelopen jaren verlaagd was. Vanaf 1 januari sluit de Sociale Dienst Drechtsteden aan bij de landelijke regels.

Niet iedereen gaat maximaal € 17,50 per 4 weken betalen:
• Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 volwassen persoon en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
• Heeft u minderjarige kinderen met een Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
• Heeft u alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Als u hiernaast aan andere voorziening heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dan betaalt u daarvoor wel een eigen bijdrage.

Ook voor koopvoorzieningen (woning- of autoaanpassingen) is er een wijziging. Vanaf 1 januari 2019 zal de maximering van 39 perioden komen te vervallen. U betaalt de eigen bijdrage totdat de kostprijs bereikt is, of totdat u de voorziening niet meer gebruikt. Heeft u deze voorziening gekregen voor 1 januari 2019, dan blijft de ingestelde
39 perioden gelden. Daarin wijzigt niets.

Wanneer gaat deze verandering in?
Het CAK gebruikt deze bedragen vanaf 1 januari 2019. Deze verandering geldt zowel voor zorg in natura als PGB. Heeft u een Wmo-voorziening? Dan ontvangt binnenkort een brief van de sociale dienst. Ook krijgt u een beschikkingvan het CAK. In deze beschikking staat hoe hoog uw eigen bijdrage precies is. Wilt u nu al weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt? Dan kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925.

Ik kan de eigen bijdrage niet betalen
Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Kijk hiervoor op www.socialedienstdrechtsteden.nl/aanvragenbijzonderebijstand.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag of wilt u graag een papieren aanvraag doen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Sociale Dienst
Drechtsteden.

Vragen?
Op www.socialedienstdrechtsteden.nl/eigenbijdrage vindt u een overzicht van vragen met antwoorden rondom de eigen bijdrage CAK. Staat u vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Kijk voor de contact mogelijkheden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact.