Home / Activiteiten / Training Samenspel met mantelzorgers voor (zorg)professionals
Activiteiten

Training Samenspel met mantelzorgers voor (zorg)professionals (18 nov)

Inleiding

Als professional doe je je best om zo goed mogelijke zorg en/of ondersteuning te geven aan de cliënt. Daarbij heb je ook regelmatig te maken met de mantelzorger(s) uit haar of zijn sociale netwerk. Je weet dat jij en de mantelzorger(s) allemaal het beste voor hebben met de cliënt, en toch zijn er wel eens (kleine) strubbelingen. Jullie hebben wel eens andere ideeën over wat dan precies “het beste” voor de cliënt is. Of je wordt verrast door een hevige emotionele reactie van die mantelzorger, die anders altijd zo rustig blijft. Samenspel met de mantelzorger verhoogt je werkplezier en je deskundigheid. Het kan ertoe bijdragen dat je efficiënter kunt werken en door een goed samenspel tussen jou en de mantelzorger kan er betere zorg/ begelding worden geboden aan de cliënt. En daarnaast kan het ertoe bijdragen dat de mantelzorger de zorg beter vol kan houden.

Inhoud

In de training van 1 dagdeel staan we stil bij de verschillende rollen die mantelzorgers kunnen innemen en hoe je daar als professional bij aan kunt sluiten. We gaan praktisch aan de slag en de focus ligt op de koppeling tussen theorie en praktijk. Theorie die aan bod komt: het SOFA-model en de redders- en de winnaarsdriehoek.

Accredidatie

Deze training is geaccrediteerd bij het Registerplein, SKJ en Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Na deze training:

• weet je wat mantelzorg inhoudt en welke verschillende rollen mantelzorgers kunnen hebben;

• weet je wat samenspel is en wat het je kan opleveren

• heb je meer inzicht in de belangen en behoeften van mantelzorgers

• weet je hoe je om kunt gaan met de verschillende rollen van mantelzorger

• weet je hoe je je eigen rol bewust kunt inzetten

Voor wie?

Professionals die in hun werk met (jonge) mantelzorgers in aanraking komen, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, begeleiders, sociaal werkers, jeugdwerkers, wmo consulenten, POH e.a.

Studiebelasting en studiemateriaal

Een dagdeel van 2,5 uur. Voorbereiding thuis 0,5 uur. Deelnemers ontvangen een reader met het cursusmateriaal en enkele verdiepende teksten.

Datum

Je kunt kiezen uit drie verschillende data. 

Maandag 11 oktober – 9:30 tot 12:15 uur (inloop 9:15 uur)

Donderdag 18 november – 9:30 tot 12:15 uur (inloop 9:15 uur)

Maandag 29 november – 13:30 tot 16:15 uur (inloop 13:15 uur)

Locatie

De Spil, Stellingmolen 184, 3352 BM Papendrecht.

Aanmelden en informatie

078 615 47 41 of mantelzorg@sterkpapendrecht.nl