Home / Activiteiten / Dappere dino's op 5 maart voor kinderen van gescheiden ouders
Activiteiten
Activiteit Gezin & Relatie

Dappere dino's op 5 maart voor kinderen van gescheiden ouders

Voor kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. De vertrouwde situatie thuis staat op z’n kop. Kinderen voelen het verdriet van zichzelf en hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die hier in begeleid worden, later beter relaties durven aangaan en zich zekerder voelen.

Voor wie?
Het groepsprogramma Dappere Dino's is speciaal ontwikkeld voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 6-8 jaar.

Wanneer?
Op 5 maart van 15.30 tot 16.30 uur is de eerste bijeenkomst. Totaal zijn er 12 bijeenkomsten.

Waar?
De bijeenkomsten vinden plaats bij het CJG in Alblasserdam. Echter ook kinderen uit andere Drechtstedengemeenten zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Wat leren de kinderen?
De kinderen leren in een veilige omgeving spelenderwijs hoe ze hun verdriet kunnen verwerken, en worden hun probleemoplossende vaardigheden vergroot. Kinderen voelen zich gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Hierdoor leren ze van elkaar.

Aanmelden of meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden? Neemt u dan contact op met Arjanne Verdoren van het CJG Alblasserdam via  a.verdoren@rivas.nl. Na de aanmelding worden beide ouders uitgenodigd voor een intake, een ouderbijeenkomst en een evaluatie.